1080map bild1.jpg

Individuell undersökning 1080MAP analys

Kontakta oss för  offertförfrågan

Upplägg tester och träningsutbildning idrottsföreningar

Många idrottare drabbas av skador som skulle kunnat undvikas med rätt sorts kunskap. Brister i rörligheten ger upphov till kompensatoriska muskelspänningar och störningar i rörelsemönstret som gör att idrottsutövare i alla åldrar får ont och inte kan prestera fullt ut på träning och tävling.

 

 

Analyser utförs på utvalda spelare. Förslagsvis utförs tester på målvakt, försvarare, anfallare. Testresultaten ligger till grund för träningsupplägget. Data sammanställs och presenteras till ledare tillsammans med en åtgärdsplan.  Vid tre träningstillfällen under tre till fyra veckor kommer träningen utföras på klubbens område av våra instruktörer. Syftet är att utbilda spelare och tränare. Det är viktigt att upplägget inte blir en punktinsats endast under utbildningen.

 

 

Janaxel Olsson (leg naprapat) och Mark Oogan (personal trainer) har många års erfarenhet i sin yrkesutövning. Tillsammans har de utvecklat ett upplägg som vänder sig speciellt till idrottare på medelhög till hög nivå inom en rad olika idrotter.

Det första steget är att göra en analys av idrottaren. Detta görs med en 1080 Map screening. Resultatet av detta ger en tydlig bild av vad som behöver förbättras. Genom återkommande rörlighetstester kan resultatet av insatta åtgärder som träning behandling, egenvård och rehab utvärderas på ett effektivt och kvalitetssäkert sätt.

 

1080MAP teamet har data på över 5000 idrottare att jämföra resultaten med. Uppföljande tester kan med fördel göras vid ett tillfälle per år. Ett träningsupplägg baserad på funktionell träning med koordination, balans och styrka som riktlinjer anpassas till den aktuella idrottaren och laget.